Veiligheid 


Bij de schietsport staat veiligheid voorop.
In het belang van u en medeschutters zijn er gedragsregels en voorschriften opgesteld.
Elke schutter dient zich hieraan te houden.

* Elk wapen dat ter hand word genomen moet als geladen worden beschouwd.
* Er word niet geschoten zonder baancommandant.
* Het laden geschiedt uitsluitend op de schietstand.Hierbij wordt de loop altijd loodrecht
op de kogelvanger gericht.
* Het omdraaien of het verlaten van de schietstand met een geladen wapen is ten strengste verboden.
* Gehoor en oogbescherming is verplicht op de schietstand.
* Als een wapen geladen is mag men het nooit onbeheerd laten liggen.
* Het ter hand nemen van een wapen zonder toestemming van de schutter
en of eigenaar is niet toegestaan.

  
 Lid worden  


U kunt lid worden door eenmaal een introductieles te nemen,waarbij u zich dient te legitimeren.
U begint met pistool of geweer met kaliber .22 te oefenen, bij geschiktheid en wapenbeheersing is er de mogelijkheid om met zwaardere kalibers te schieten.
Als u beslist om lid te worden dan dient u een kopie van u legitimatie en een
verklaring omtrent het gedrag VOG in.Hierna volgt een ballotage tijd van 3 maanden waarbij u een aspirant lid word.
Tijdens de aspirant-lidmaatschap dient u een introductiecursus van 10 lessen te volgen,
waarin in aan de orde komen: veiligheid op de schietbaan en de omgang met vuurwapens.
Ook word u tijdens deze periode begeleid door een instructeur.* Ten alle tijden beslist het bestuur over het wel of niet toelaten van leden.*

  
 KNSA 


JWH is aangesloten bij de KNSA Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie een belangen organisatie voor schietverenigingen.
De KNSA vertegenwoordigt ongeveer 40.000 sportschutters.
Ze behartigen contacten met diverse overheidsinstanties en andere sportorganisaties.
U krijgt maandelijks het blad "Schietsport" als lid van de KNSA.
Ook zijn er diverse opleidingsmogelijkheden.


  
 Baancommandanten 


De baancommandanten vervullen een belangrijke rol binnen de vereniging.
Een aantal leden zijn bij toerbeurt baancommandant.
De baancommandant houdt toezicht op de schietbaan, hij kan u zeggen het schieten
tijdelijk te stoppen en of te hervatten.
Tevens is hij verantwoordelijk voor de veiligheid op de baan.
De baancommandant is bevoegd om mensen de toegang tot de schietbaan te weigeren
en of van de baan te sturen.
Hij kan zelfs de schietbaan voor iedereen afsluiten, waarna de evt.discussie aan de bar wordt uitgepraat.

Op de schietbaan is er maar een persoon de baas en dat is de baancommandant!!!

  
Copyright © 2013 | Schietvereniging John Wesley Hardin |